Máy rửa băng chuyền Winterhalter

– Model: STR 155

– Xuất xứ: Winterhalter

– Kích thước rổ: 500 x 500 mm

– Công suất 2 chế độ: 100 & 155 rổ/giờ

–  Nhiệt độ rửa: 55 – 65 độ C

– Nhiệt độ sấy: 85 độ C

– KT: 1300x800x1472mm